I. DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el coneixement la següent informació:

1.- PROTEA ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE TEATRE DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT amb CIF:G42705897, amb domicili social en C/ de Carmen Tato Nº5 5é. pis CP 03005 ALACANT, sota la denominació comercial ProTea – Plataforma de professionals del teatre de la província d’Alacant (d’ara endavant ProTea)
És en l’actualitat l’encarregat de l’explotació, gestió i funcionament del lloc web: www.protealacant.org

2.- Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho mitjançant el correu electrònic de contacte: protealacant@gmail.com

II. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En general, els continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements (textos, gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol altre element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat Intel·lectual o industrial, titularitat de ProTea, per si o com a cessionària d’aquests drets.
No estan permeses la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa i per escrit de ProTea i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de ProTea.
En aquest sentit l’usuari està autoritzat, única i exclusivament, a l’ús privat i personal del contingut del lloc web, sempre que es respecten els drets de propietat Intel·lectual i industrial. En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir, manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que poden estar instal·lats.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renuncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Protea o en el seu cas, col.laboradors.
En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualsevols altres dades d’identificació dels drets de ProTea o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que pugueren incloure’s en els continguts.

Per altra banda, els signes distintius (marques, noms comercials) que apareixen en aquest lloc web estan protegits per drets de propietat industrial, i queda prohibida la utilització o manipulació de qualsevols d’aquests, excepte amb autorització expressa i per escrit de ProTea, o de la persona física o jurídica titular dels signes distintius exposats.

III. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT DE PROTEA

ProTea no será responsable, amb caràcter general, respecte de l’ús inadequat del lloc web. Els usuaris hauran de realizar un ús adequat de la web d’acord amb les condicions i termes que ací s’exposen, sense que cap responsabilitat puga tenir ProTea per utilització indeguda.
Respecte de possibles deficiències tècniques.-ProTea no será responsable en cap cas de les alteracions en el servei que es produeixen per falla en la xarxa eléctrica, en la xarxa de conexión de dades, en el servidor o en qualsevols prestacions.
Respecte de l’accés per tercers al seu sistema.- ProTea adoptarà les cauteles tècniques necessàries a fi de protegir les dades i informació a la qual s’accedeix, però sense que siga responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant les mesures de seguretat establertes, accedisquen a les citades dades.
Respecte de l’exactitud de la informació.- Les informacions contingudes en el lloc han sigut elaborades exclusivament amb caràcter informatiu i no tenen valor oficial, excepte quan així s’indique.

Les informacions i continguts existents poden ser canviats o retirats sense previ avís. Igualment es podran realitzar millores o canvis en els productes, serveis, disseny o programes utilitzats per al seu funcionament en tot moment i sense previ avís.

NOMÉS EN CAS QUE S’UTILITZEN O S’HAGEN D’INCLOURE ENLLAÇOS

Responsabilitat respecte d’Hipertextos i Enllaços amb altres llocs o pàgines.- El lloc conté enllaços (links) a altres pàgines de tercers, els continguts dels quals no pot controlar en tot moment. La conexió d’un Usuari des del lloc amb aquests altres llocs de la xarxa aliens a la nostra empresa es realitzarà, per tant, sota l’exclusiva responsabilitat del navegant.

En conseqüència, el lloc no pot garantir, en relació a aquestes altres pàgines, la seua qualitat, exactitud o adequació. De cap manera es pot considerar que aquestes conexions siguen una prolongació de la nostra pàgina, ni que compartim els punts de vista en elles expressades o tingam relació alguna amb els productes o serveis proporcionats o venuts per les mateixes.

No obstant això, si s’observa en elles cap informació que puga resultar contrària a les lleis, a la dignitat de les persones, o de caràcter racista, xenòfob, o d’apologia del terrorisme o la violència, preguem que ens ho comunique en l’adreça de correu electrònic: protealacant@gmail.com a fi d’estudiar la conveniència d’eliminar-les.

No obstante, si observase en ellas cualquier información que pudiese resultar contraria a las leyes, a la dignidad de las personas, o de carácter racista, xenófobo o de apología del terrorismo o la violencia, rogamos que nos lo comunique en la dirección de correo electrónico: protealacant@gmail.com, a fin de estudiar la conveniencia de eliminarlas.