El nom del gènere Protea va ser creat al 1735 per Carlos Linneo, en honor al deu grec Proteu que podia canviar de forma a voluntat, ja que les protees tenen moltes formes diferents.

Igual que Proteu, en el teatre adoptem diferents formes i hi ha moltes maneres d’estar present en l’ofici teatral. Amb ProTea volem unir totes aquestes metamorfosis per tal que, per molt que seguim canviant, totes les persones professionals del sector estiguem sempre junts.

La Plataforma de Professionals del Teatre d’Alacant naix de la necessitat dels professionals de trobar un lloc comú on poder centralitzar els seus esforços per dignificar la professió, millorar les condicions del sector, donar visibilitat al seu treball, donar fluïdesa a la comunicació amb les institucions i contribuir a la millora del teixit social i cultural de la província d’Alacant.

Aquesta iniciativa es gesta en diverses reunions en les quals van participar principalment Roo Castillo, Iván Jiménez, Susana Giner,, Diego Juan, Xiomara Wanden, Elizabeth Sogorb, Alberto Celdrán, Jordi Chicoy, Santi Avendaño, Irene Pardo, Joan Nave i Marina Torrecilla. L’objectiu era crear la plataforma pas a pas, fins que va a arribar la crisi pandèmica de 2020 i ProTea es va veure catapultada a l’acció.

ProTea dona cabuda a totes les persones professionals que puguen acreditar la seua vinculació al teatre des de qualsevol dels oficis que, directa o indirectament, estan relacionats amb ell. Intèrprets, personal tècnic, gestors, figurinistes, escenògrafs, programadors, dissenyadors, dramaturgs…