Fomentar el contacte dels professionals del sector teatral de totes les comarques de la província d’Alacant, amb la finalitat de crear sinèrgies creatives i laborals.

Prendre part activa en la vida cultural de la província d’Alacant, per a enfortir la presència de les arts escèniques.

Dignificar les arts escèniques teatrals professionals com un sector econòmic indispensable en la futura configuració social de la província.

Acostar les arts teatrals a la joventut i a la infància.

Donar visibilitat a les arts teatrals de tota la província d’Alacant i buscar una veu comuna.

Crear àmbits de reflexió i investigació sobre l’ofici i afavorir la formació de professionals que integren la plataforma.

Mantindre relacions de col·laboració i interlocució amb altres disciplines escèniques, festivals, circuits, publicacions, mitjans de comunicació i altres col·lectius (universitats, professionals de la investigació i de la literatura…).

Oferir la nostra col·laboració i assessorament a les entitats públiques en el disseny de programacions i o representacions d’espectacles de la província