Devolució PROCÉS PARTICIPATIU. FASE I CASA DE LA MISERICÒRDIA.

Ahir va tenir lloc l’última reunió online amb la qual es tanca el Procés Participatiu de l’EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) de l’àrea de les Cigarreras, l’objectiu de la quals és la recuperació integral del complex que va albergar l’antiga Fàbrica de Tabacs d’Alacant.

El Servei de Coordinació de Projectes, a través de l’Oficina d’Informació, Comunicació i Intervenció Comunitària de l’EDUSI Alacant va convocar les 76 entitats (entre elles PROTEA) que hem format part d’aquest procés consultiu, per a donar-nos resposta a les aportacions que hem reclamat per a les arts escèniques al costat d’altres associacions professionals del sector.

Les AAEE es troben dins de les línies d’actuació de l’estratègia del Pla Director, per la qual cosa vam vore en aquest procés participatiu una oportunitat per a exposar les demandes i necessitats pròpies del sector, com la falta d’espais dotats correctament per a la creació i investigació; o l’accés a ells.

Aquest projecte de rehabilitació té diferents fases dividides per temps i dedicades a espais concrets dins del recinte.

Fase I

En aquesta primera fase que abordarà la reforma de la Casa de la Misericòrdia està prevista l’adequació d’una de les sales per a usar-se com a sala d’assajos d’AAEE, amb unes dimensions apropiades i equipades segons les nostres demandes. En els plans del Pla Director que trobareu en l’enllaç que adjuntem podeu comprovar la ubicació d’aquesta sala en la primera planta, en la zona C1. Aquesta sala també disposarà d’una zona de camerins que es podrà usar si hi ha algun espectacle programat a l’aula polivalent, un altre gran espai per a esdeveniments i exhibició situat també en la primera planta. La dotació tècnica d’aquesta sala està per determinar. La seua altura no és suficient per a allotjar un “peine”, ni vares ni cap altra instal•lació.

Van ser advertits per les entitats col·laboradores d’AAEE però la morfologia de l’edifici fa impossible l’ampliació cap amunt en tractar-se d’un edifici amb categoria BIC.

Així mateix hi haurà un espai a l’aire lliure en forma de claustre on es podran desenvolupar eventualment espectacles.

Fase III

En aquesta tercera part del projecte està plantejada la recuperació de la nau central del Centre Cultural Cigarreras, sense ús públic actualment, per al desenvolupament de creació, investigació, assajos i exhibició d’AAEE; inclou en aquest cas el circ, ja que aquesta nau sí que disposa d’altura suficient per a penjar teles o per a l’entrenament d’acrobàcies. Aquest espai compta amb uns 1000 metres quadrats. Ens van informar que encara que siga la Fase III no té per què desenvolupar-se necessàriament darrere de la Fase II, sinó que es poden anar abordant accions simultànies.

Per a aquests espais hem oferit la nostra col·laboració per a fer un seguiment i assessorament en cas que siga necessari, amb la finalitat que no es cometen errors que després no es puguen esmenar.

Lluny queda encara conèixer el model de gestió d’aquests espais. Fins al moment només se’ns ha transmès l’estudi de la distribució d’espais en funció de l’estructura de l’edifici.

No volem deixar d’agrair a les companyes de l’Oficina EDUSI encarregades del projecte, per mostrar-nos l’espai i per l’interès mostrat cap a les nostres aportacions com a part representativa dels professionals de les AAEE de la ciutat.

Diego Juan